Участь – AYMSConf – Міжнародна конференція молодих науковців

NB! Після реєстрації на сайті необхідно зайти в особистий кабінет та заповнити всі необхідні дані.

Напрями робіт

 •  Анестезіологія та інтенсивна терапія
 •  Акушерство та гінекологія
 •  Біоінженерія та біотехнології
 •  Внутрішня медицина
 •  Гігієна та екологія
 •  Дерматологія та венерологія
 •  Інфекційні хвороби, клінічна імунологія, алергологія
 •  Лінгвокультурологічні аспекти лікарської діяльності
 •  Морфологія та патоморфологія
 •  Неврологія
 •  Онкологія та радіологія
 •  Оториноларингологія
 •  Офтальмологія
 •  Педіатрія
 •  Психіатрія та медична психологія
 •  Соціальна медицина
 •  Соціально-гуманітарні дисципліни
 •  Стоматологія
 •  Фармакологія, клінічна фармакологія, фармація
 •  Фізіологія та патофізіологія
 •  Хірургія

Форми участі

Вільний слухач
Пакет учасника (папка, програма конференції, бейдж)
Відкриті лекції
Один майстер-клас на вибір
Пленарне засідання
Сертифікат учасника конференції
 
 
Активний учасник (англ.)
Пакет учасника (папка, програма конференції, бейдж)
Відкриті лекції
Один майстер-клас на вибір
Пленарне засідання
Сертифікат учасника конференції
Виступ англійською мовою на пленарному засіданні (усна з презентацією чи стендова доповідь), переможцям дипломи.
Публікація тез в журналі УНММЖ

Вимоги до оформлення тез

1. Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
2. Один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
3. У структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені актуальність, мета роботи, матеріали і методи, отримані результати і висновки;
3. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
4. Обсяг матеріалів для друку – текст тез (без заголовку) не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли.
5. Текст тез друкується в текстовому редакторі у форматі А4 з полями: з усіх боків — 2 см; параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 14, звичайний, відстань між рядками – півтора інтервала;
6. Файли у форматі rtf, doc, docx.
7. Назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov.rtf).
8. Лише оригінальні дослідження приймаються до участі.
9. Наукова робота має бути англійською мовою.

Структура друкованої роботи

NB! Робота оформлюється повністю англійською мовою!
1. Назва роботи великими літерами.
2. Ініціали і прізвища авторів.
3. Вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника,
4. Повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу,
5. Вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри,
6. Текст тез (актуальність, мета роботи, матеріали і методи, результати і висновки)

Приклад:
Example:
VIOLATION OF LIPID METABOLISM ASSOCIATED WITH GOUTY ARTHRITIS AND ASYMPTOMATIC HYPERURICEMIA
Y. Karmazin
Scientific supervisor: Karmazina O.M., PhD
National O.O.Bohomolets Medical University
Department of propedeutics of internal medicine
Head of department – Kondratiuk V.Ye. MD, phD
Kyiv, Ukraine

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.