NB! Після реєстрації на сайті необхідно зайти в особистий кабінет та заповнити всі необхідні дані.

Напрями робіт

 •  Анестезіологія та інтенсивна терапія
 •  Акушерство та гінекологія
 •  Біоінженерія та біотехнології
 •  Внутрішня медицина
 •  Гігієна та екологія
 •  Дерматологія та венерологія
 •  Інфекційні хвороби, клінічна імунологія, алергологія
 •  Лінгвокультурологічні аспекти лікарської діяльності
 •  Морфологія та патоморфологія
 •  Неврологія
 •  Онкологія та радіологія
 •  Оториноларингологія
 •  Офтальмологія
 •  Педіатрія
 •  Психіатрія та медична психологія
 •  Соціальна медицина
 •  Соціально-гуманітарні дисципліни
 •  Стоматологія
 •  Урологія
 •  Фармакологія, клінічна фармакологія, фармація
 •  Фізіологія та патофізіологія
 •  Хірургія

Форми участі

Вільний слухач
Пакет учасника (папка, програма конференції, бейдж)
Відкриті лекції
Один майстер-клас на вибір
Пленарне засідання
Сертифікат учасника конференції
 
 
Активний учасник (укр. та англ.)
Пакет учасника (папка, програма конференції, бейдж)
Відкриті лекції
Один майстер-клас на вибір
Пленарне засідання
Сертифікат учасника конференції
Виступ українською чи англійською мовою на пленарному засіданні (усна з презентацією чи стендова доповідь), переможцям дипломи.
Публікація тез в журналі УНММЖ

Вимоги до оформлення тез

1. Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для публікації в інші видання;
2. Один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;
3. У структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені актуальність, мета роботи, матеріали і методи, отримані результати і висновки;
3. Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;
4. Обсяг матеріалів для друку – текст тез (без заголовку) не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли.
5. Лише оригінальні дослідження приймаються до участі.
6. Не приймаються оглядові роботи та клінічні випадки
7. Наукова робота має бути англійською чи українською мовою.

Структура друкованої роботи

1. Назва роботи великими літерами.
2. Ініціали і прізвища авторів.
3. Вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника,
4. Повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу,
5. Вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри,
6. Текст тез (актуальність, мета роботи, матеріали і методи, результати і висновки)

Приклад:
Example:
VIOLATION OF LIPID METABOLISM ASSOCIATED WITH GOUTY ARTHRITIS AND ASYMPTOMATIC HYPERURICEMIA
Y. Karmazin
Scientific supervisor: Karmazina O.M., PhD
National O.O.Bohomolets Medical University
Department of propedeutics of internal medicine
Head of department – Kondratiuk V.Ye. MD, phD
Kyiv, Ukraine

Оновлення правил подачі робіт у 2018 році

Шановні учасники, звертаємо вашу увагу на оновлення правил подачі робіт. Окрім прикріплення тексту тез у особистому кабінеті на сайті aymsconf.com, необхідно надіслати скановану копію роботи із підписом завідувача кафедри (відділення), на базі якої проводилося дослідження, на електронну адресу info@aymsconf.com, вказавши у темі листа прізвище автора, який реєстрував роботу на сайті.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.